Ljusets hastighet i olika material

Ljusets hastighet i vakuum är c (se fråga 132) oberoende av källans och mottagarens hastighet. Brytningsindex ger brytningsindex för några material. I ett medium med brytningsindex nhar olika våglängder olika hastighet.

Ljusets hastighet (betecknas c) är egentligen två olika hastigheter: 1) den högsta möjliga hastigheten enligt relativitetsteorin, en grundläggande egenskap hos . Ljusets hastighet är ju olika i olika medier, men vad betyder det egentligen att ljusets hastighet inte är densamma överallt? Ljusets hastighet anses vara den högsta hastigheten som kan. I luft rör sig ljudet med en hastighet av cirka 3meter per sekund.

När tåget kommer åkande mot dig förändras inte ljudets hastighet, men varje ny våg får kortare väg till ditt öra. Ljus med olika färg har olika frekvenser (antal vågor per sekund), precis som ljud har olika tonhöjd. Här hittar man olika ståndpunkter, men många forskare är ändå överens om. Ljusets brytningNär ljus passerar från ett medium till ettannat så ändras dess riktning.

Detta berorpå att ljuset har olika hastigheter i olikamedier . Du måste alltså ta reda på olika brytningsindex.

Comments are closed.