Ltrappa med vilplan

Tabellen nedan visar dig hur mycket plats trappan kräver. Måtten är baserade på följande förutsättningar, stegbredd på minst 2mm i . Eventuella vilplan ger ökad bekvämlighet. Se exempel på raka trappor Se exempel på vilplanstrappor L-Trappor.

Här i ”TRAPPFABRIKENS MÄTGUIDE” får Du vägledning i hur Du mäter det tänkta. Rak trappa, L-formad eller U-forma med eller utan vilplan, är de vanliga . För att få en bra trappa att gå i bör det vara ett visst förhållande mellan bredden och höjden på stegen, det vi. L-trappor kan också produceras med vilplan.

Vad behöver man tänka på när man ska välja trappa inomhus? Frihöjd Minsta höjd över trappan mätt lodrätt i gånglinjen. Rak trappa, Rak trappa med vilplan, L-trappa, L-trappa med vilplan, U-trappa, . En L-trappa tar relativt lite plats när det går längst med väggen, men finns det plats så kan du med fördel.

En L-trappa kan fås med en vilplan eller utan vilplan. Trapplöp – gångvägen i trappan, rak trappa har ett löp, L-trappa två löp och U-trappa tre löp.

Comments are closed.