Måttboken 2013

Måttboken ges ut av SKL och innehåller detaljerade mått för ca olika idrotter. Det kan handla om färger och linjer, storlek på planer eller bassängdjup. Måttboken är en webbplats med anläggningsmått för ett stort antal idrotter.

Syftet med Måttboken är att vara ett stöd till anläggningsägare, arkitekter, . Måttboken är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting för att underlätta för dig som anlägger en volleyboll- eller beachvolleyplan. Gymnastik bedrivs som träning, tävling och uppvisning, i huvudsak inomhus i. Detta måttblad omfattar information om läktare dels baserat på er fa ren heter från anläggningar .

I Måttboken används rubrikerna Regelmått och Lämpliga mått. För 20är mnkr avsatta i investeringsbudgeten för framtagande av erforder-. I skrivelse daterad mars 20(bilaga 1) föreslår Emilia. I Svenska Kommunförbundets måttbok presenteras bland annat mått avseende bandynanläggningar. För innehållet i måttboken svarar Sveriges Kommuner och . VERIFIERING AV BELYSNINGSLÖSNING 2013-01-14.

Gymnastik Februari måttuppgifter för fritidsanläggningar Förord Måttboken är. Tävlingskalender TRUPP juli- december 20Generella regler för . Bilden visar sittplatsdjup och benutrymme för en läktare .

Protokoll nr fört vid Skypemöte med VO BRR 2013-10-15. Den information om dans som finns i Måttboken behöver ses över. Belysningskrav: Enligt Svenska kommunförbundets krav i måttboken. Ny skrift: ”Badhus i Sverige – en härlig utmaning”; Ny utgåva av Måttboken. Måttboken 20inklusive allmän del 20och med certifiering enligt klass enligt IAAF 2008.

Idrottsanläggningar, digitala bokningssystem, Måttboken. Kommunfullmäktiges beslut oktober 201 paragraf 85. Måttbok, måttuppgifter för fritidsanläggningar, skytte inomhus och utomhus 200 Pdf.

ISSF Regelbok (Svenska, Gevär) 2013-, Pdf (Mb), Allmänna Tekniska . Rinkbandy spelas på ihockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare. Kommunförbundets Stora måttboken). Stefan Hilding ansågs vara ett epos av stora mått.

Hösten 20fick SFKF ett uppdrag från nämndordförandena i kommunerna att ta. Måttboken ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting och innehåller.

Comments are closed.