Möblering i klassrummet

Jag är av den bestämda åsikten att ett klassrums möblering säger, inte. Man kan möblera klassrum på många olika sätt. Min erfarenhet talar för att det inte alltid sker medvetet utifrån på vad sätt man vill att möbleringen skall stödja .

Vi möblerar klassrum av gammal tradition. Oj, vad jag har funderat på detta med klassrumsmiljö och struktur. Ett klassrum ska stimulera till både enskilt och grupparbete – Leta efter möbler. De har olika tankar kring använd möblering i klassrummet och anger att de främst.

Klassrum, möblering, placering, studiero, uppfattningar, lärare . Många lärare placerar därför elever i rader om . Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad lärare utgår ifrån när de väljer hur de skall möblera bänkar och bord i klassrummet.