När en ljusstråle ändrar riktning heter det att ljuset

Om ljusstrålen inte ändrar riktning på sin väg från föremålet till ögat, syns . När en ljusstråle passerar gränsen mellan två olika material ändrar den i regel hastighet. Detta medför att strålen samtidigt ändrar riktning – att den bryts.

Ljuskällor är föremål som själva sänder ut ljus, till exempel solen, en lampa eller ett stearinljus. Parallella ljusstrålar, som träffar en konvex lins, bryts ihop till en punkt. Om ljusstrålen inte ändrar riktning på sin väg från föremålet till ögat, syns. När en ljusstråle passerar gränsen mellan två olika material ändrar den i regel . Rita en bild som visar vad som händer när en ljusstråle träffar en plan spegel. Varför ändrar en ljusstråle riktning när den går till exempel från luft till glas?

Ju tätare ett ämne är, desto lägre är ljusets hastighet. En ljusstråle ändrar riktning när den går ifrån något ämne till ett annat ämne. Orsaken till detta är att ljus ändrar riktning när det passerar vattenytan.

När ljuset träffar på materia studsar ljuset mot föremålet och byter riktning. När en ljusstråle färdas från ett transparent medium till ett annat bryts det i. Allt parallellt ljus som träffar linsen möts i punkter på detta plan som heter fokalplanet.

Comments are closed.