Neon atom

Neon är ett icke-metalliskt grundämne som har symbolen Ne och atomnumret 10. NeonCachadLiknandeÖversätt den här sidanNeon is a chemical element with symbol Ne and atomic number 10. It is in group (noble gases) of the periodic table.

Element Neon (Ne), Group 1 Atomic Number 1 p-block, Mass 20. Sources, facts, uses, scarcity (SRI), podcasts, alchemical symbols, videos and images. The Element Neon – Basic Physical and Historical Information.

Information and facts regarding the element Neon.

Info about the element Neon includes the definition, classification, history, discovery, properties,use and . Det är en färglös ädelgas som har åtta valselektroner (i det yttersta skalet) och två i det inre skalet utanför kärnan. Properties, sources and uses of the element neon. Periodic Table of Elements): Ne; Atomic weight (average mass of the atom): 20.

Comments are closed.