Nexa bruksanvisning

Programmera sändaren med mottagaren före användning. Du kan komma åt samtlia manualer till våra produkter genom följande Dropbox-länk:. System Nexa som har självlärande programmering.

FUNKTION: Mottagare med dimmer för glödljus, halogen samt elektronisk transformator. PE– komplett set med st mottagare + fjärrkontroll. Fjärrkontrollen har en All Off funktion (gruppstyrning) ​ Enkel kodning mellan . Ett smart och intelligent, trådlöst, självlärande system.

IPUTOMHUSKONTAKT, med uppfällbart lock. Med Nexa Control IP och Nexa Control App kan du styra. Denna bruksanvisning hänvisar till förklaringar i användarmanual för Nexa. Lås igenom bruksanvisningen innan du använder det och var god behåll .

Bruksanvisning för Nexa LM-101LC kommer att ladda efter kontroll av att du inte är en robot. MODELL: LWST-6(sett), LWST-6(sett). LWST-605: sett, styrer forskjellige . NEXA TRADING AB ANSVARAR EJ FÖR PERSON- ELLER SAKSKADA ELLER ANNAN SKADA. Nexa Bridge, Brygga för Nexas produkter, 4396MHz, 868MHz, Z-wave, iOS, Androi vit Nexa Bridge är bryggan mellan dina trådlösa Nexa-produkter, oavsett . NEXA TRADING AB TAR INGET ANSVAR FÖR PERSON- ELLER EGENDOMSSKADOR, ELLER SPECIELLA TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT . Startset bestående av två mottagare och en fjärrkontroll.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information för korrekt installation och. ERSÄTTNING AV BRANDVARNINGSPRODUKTEN PÅ NEXA.

Comments are closed.