Obehandlat virke regn

Skall bygga ihop en lekstuga med obehandlat virke och sedan måla när den är byggd o klar. Saken är den att det verkar som att det skall regna . Staketbygge, obehandlat eller tryckt virke?

Kan man använda obehandlat virke till altan. Kan en träfasad stå helt obehandlad över vintern. Liknandejuli 20- Vet du hur länge en träfasad kan stå obehandlad?

Vi ska bygga i höst och fasaden (liggande timmerpanel) kommer nog att.

Obehandlat virke ute i mån är inget problem. Låt inte ev snöhögar ligga mot väggar länge bara, men virket . Funderar på hur hållbart obehandlaat virke är om man t ex har det som en planteringslåda eller kant i odlingslandet. Obehandlat virke namnsätts efter användning och dimension. Obehandlat virke kan lagras utomhus om det skyddas från sol, regn och markfukt. Tryckimpregnerat virke är ibland det enda alternativet om bygget ska hålla.

Till sandlådan, som kanske bara ska hålla några år, räcker det med obehandlat virke. Men om du ska bygga en altan som är utsatt för regn, och där . Och man är ju korkad om man tror att vi kommer få tillräckligt många dagar regnfritt i .

Vid kraftigt regn kan färgen rinna och färga husgrund och sockel. Nymålning: Nytt och obehandlat virke grundmålas med Falu Rödfärg . Falu Rödfärg är en utomhusfärg för målning av obehandlat och ohyvlat virke av gran. Vid kraftiga regn kan färgen fälla, vi rekommenderar därför att man inte . Växlingar mellan regn och solsken innebär stora påfrestningar på . Trä som får ett rejält regn och som efteråt kan rinna av och torka ut håller i. En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip som obehandlat virke.

Ett alternativ är att låta träet vara obehandlat vilket är fullt möjligt med ett bra virke. Men genom urlakning av regnvatten eller vid sågning i träet sprids ändå . Olika varianter av obehandlat trä benämns efter dess användning och dimension. Om det blir skyddat från regn och sol så kan det lagras utomhus. Nytt tryckimpregnerat trä bör stå obehandlat en säsong innan du målar det. Räcken och staket som byggs av tryckimpregnerat virke håller betydligt.

Måla inte när det finns risk för regn och dagg inom 4-timmar efter avslutad målning. Nytt och obehandlat virke, tidigarebehandlat samt tryckimpregnerat virke. Var noga med att skydda den nyinoljade ytan från regn och fukt.

Observera att det ej får komma regn på ytan förrän alla tre lager är påförda och färdiga att . Virke som impregnerats med vattenlösliga träskyddsmedel, det gröna virket, har.

Comments are closed.