Ojordad sladd i jordat uttag

Passar både i jordade och ojordade uttag. För att undvika elolyckor bör du se till att sladdarna inte. Byta från ojordat till jordatinläggdec 2012Jordat i ojordat uttag.

Hejsan håller på att jorda en kontakt (var ogjordad innan) är en gammal. Jag menar att det är ju ganska ofta man sätter in t ex ojordade kontakter i jordade uttag när det inte gäller de små lampornas uttag. Det är förbjudet att blanda ojordade och jordade uttag i samma rum. Jordat eller ojordat: ”Om sladden har tre ledare, varav en grön- och .

Varför passar jordade kontakter i ojordade uttag men inte tvärtom? Att ha jordade uttag innebär större säkerhet än ojordade. Sladd och propp är ihopkapslade till en enhet.

Om lampan saknar märkning är det svårt att veta om sladden bytts ut av någon som inte är fackkunnig, för att passa i moderna uttag. En jordad stickpropp i en ojordad lampa kan medföra att lampans metalldelar blir . Ofta när man köper gamla lampor är det en ojordad kontakt som man inte kan stoppa. Om man byter till jordad sladd är väl lampan säkrare?

Comments are closed.