Övermålningsbar fogmassa

Elastisk fogmassa för tätning och utjämning av fogar och springor inom- och utomhus. Byggmax latexfog är en fogmassa för inomhusbruk. Fogen är övermålningsbar efter timmar.

Fogning runt fönster och dörrar, gipsskarvar, trädetaljer mm. Bildar ett ytskinn som skyddar fogmassan mot uttorkning. Lättapplicera obetydlig lukt och övermålningsbar.

Acrylfogmassa 5är en plastoelastisk 1-komponentig vattenbaserad fogmassa som är övermålningsbar.

Problemet är att färgen inte fäster på fogmassan (som ska vara övermålningsbar)? Beror det på att vi valde den absolut billigaste väggfärg vi . CachadLiknandeElastisk fogmassa (HusAMA grupp 58) kan normalt ta upp stora fogrörelser. Fogning utförs med Sikaflex-15LM alt Sikaflex PRO-2HP, övermålningsbar . Här hittar du bra tips när du ska välja olika typer av fogmassa och fogmaterial för fogning inomhus och utomhus. Mjuk plastisk vegetabilisk oljebaserad fogmassa för tätning av fogar utomhus med små. Lättapplicera luktsvag, antimögelbehandlad och övermålningsbar.

Elastisk fogmassa för in- och utvändig fogning , dock ej för rörelsefog i husfasader. Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll.

Supermastic är en plastisk skinnbildande . Fogmassa används för att ytbehandla fogar, hålla fukten borta och täta sömmar och. Observera att vissa typer av fogmassa är övermålningsbar och andra inte. För bil, hem och båt (ovan vattenlinjen).

Vattenlöslig och övermålningsbar med de flesta färger. Universell: Fäster på nästan alla byggnadsmaterial, även på lätt fuktiga ytor. Stark och elastisk fog efter genomhärdning. Enkomponents elastisk plastfogmassa för fogning mellan ytor av trä, metall, betong och tegel.

Våtrumsfog är en övermålningsbar fogmassa där ytan har anpassad glans till det cementbaserade fogbruket (dvs är mattare än silikon). Sikaflex-15LM är en 1-komponent, högelastisk polyuretanbaserad fogmassa med. Akrylbaserad enkomponents brandtätningsfogmassa, övermålningsbar.

För tätning av kabel och rörgenomföringar samt fogar. SMP-baserad elastisk fogmassa för fogning i våta utrymmen, t ex badrum, toalett, tvättstuga, kök eller andra rum .

Comments are closed.