Plan sverige 360

Hur känns det att vara ett barn på flykt? Upplev hur det är att fly sitt hem och kastas in i ett helt nytt sammanhang i denna interaktiva upplevelse i 360°. Mitt nya hem – en 360-upplevelse om barn på flykt är en interaktiv berättelse från barnrättsorganisationen Plan International där användaren .

Mitt nya hem är en 360-upplevelse där du utforskar flyktinglägret Nyarugusu, tillsammans med barnen som bor där. What is it like, being a child on the run? Experience the feeling of having to leave your home behind and get thrown into a completely new life in this interactive . Plan Sverige är en del av den internationella barnrättsorganisationen Plan med verksamhet i länder i Latinamerika, Afrika och Asien.

Plan Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International, med verksamhet i länder. Vi arbetar på gräsrotsnivå tillsammans med barn . Plan Sveriges # MittNyaHem låter dig, i 3grader genom ett flyktingbarns ögon, se hur det kan vara. En interaktiv 360-upplevelse där användaren på egen hand går omkring i ett av. Plan International Sveriges Ungdomsråd även .

Elevernas studiematerial baseras på Plan Internationals 360°. Barnkonventionen gäller för alla barn i världen, både för dig i Sverige men även . Uppdraget var att finna ett svenskt militärt flygplan av typen DC-3A-360. Sverige med att vid två tillfällen ha kränkt sovjetiskt luftrum.

Mäklarplan Malmö gör fina 3rundvandringar via Matterport. Idag har vår elev Jessica Ljungqvist i 9B föreläst för klass 9B och 9C om Plan International Sverige där hon är medlem. Plan Sveriges 5-årsprogram för barns rättigheter spänner över länder, fyra regionala program och ett globalt. Disbursement, -, -, -, 2015-12-2 SEK 360.

Julkampanj gjord med PLAN Sverige, och byrån Reform Act. Kjell Bergqvist reagerar på mössa som julklapp.

Comments are closed.