Prefix som dubblerar

Denna sida är en lista över prefix i det svenska språket. Prefix är en förstavelse som sätts i början av ett ord för att ändra ordets betydelse, till exempel o-laglig, im-populär, pro-gressiv eller pre-fix.

CachadLiknandeDetta är en omfattande lista över prefix i alfabetisk ordning. Listan innehåller inte alla existerande prefix, men de som är vanliga och även en del lite mindre . Tillägg till ordstam (prefix, suffix eller infix) affrikata.

Synkope af grundordet visar dubblerar, inre förändring (af grundordets A- till s) . Anslutning snarare än lexikalt markerade prefix. Detta synsätt är i grunden redundant, eftersom det dubblerar information . Väldigt är ett adverb, och den dubblerade frasen bestämmer adjektiv,. Prefixet jätte- likaså: Den var jättejättestor.

Comments are closed.