Primer torktid betong

Byggmax Primer GS är en dispersionsbaserad primer för att förbättra vidhäftningen mot. Eventuellt slamlager på betong ska avlägsnas. Primning (förberedning) av betong, lättbetong, trä och även mellan Finja.

Finja Primer kan användas på de flesta typer av underlag som betong, trä, lättbetong,. Vattenbaserad golvprimer för sugande och täta ytor inomhus före spackling. Används som primer på alla sugande underlag i torra och våta utrymmen samt i koncentrerad form på träbaserade underlag.

Torktiden bestäms av en rad omständig- heter, främst luftomsättning, luftfuktig- het, temperatur.

Floor 47Primer är en dispersionsprimer, spädbar med vatten, avsedd för Webers. Floor 47Primer kan användas på de flesta typer av underlag, se under rubrik. Har för mig att minsta torktid var min eller en timme innan spackling.

Golv av betong (slät, år gammal) Ska jag blaska på . Mur- och putsgrund är en vattenburen silikatprimer för grundning av mineraliska. Torktid: 1–timmar dammtorr, 2–timmar övermålningsbar, beroende på .

Comments are closed.