Råttor i sverige

Råttor (Rattus) är ett släkte i underfamiljen möss (Murinae) med cirka arter som har sitt ursprungliga. I Sverige finns en råttart; brunråtta (Rattus norvegicus). BrunråttaCachadLiknandeI Sverige har brunråttan under 1900-talet expanderat och helt trängt undan.

Råttor som väger över ett kilogram är ovanliga, och berättelser om råttor stora som . Men det är viktigt att vi håller dem borta från vår inomhusmiljö. Eftersom råttor sprider smitta via sin urin och avföring och . Brunråttan finns i nästan hela världen och även i hela Sverige.

Brunråttorna är vanligtvis cirka 20-cm långa . Råttorna kryllar i Stockholm – och värst är det på Östermalm. När sommaren är som varmast har råttorna det som allra härligast. Antalet råttor i Sverige ökar och de har en enorm potential till att bli . Den 3centimeter stora råttan fick familjens katt att lägga benen på ryggen.

På de här sidorna kan du läsa om några vanliga arter av råttor, möss, sorkar, näbbmöss och fladdermöss. Problem med råttor finns i hela Sverige, men växer i storstäderna. Enligt Tanja Stran som forskar om råttburna virus och bakterier vid Uppsala . Det är Zoonosis Science Center, IMBIM, vid Uppsala Universitet drivit ett forskningsprojekt för att kartlägga vilka smittor som våra råttor kan .

Råttor är dessutom duktiga simmare och kan vara under vatten i minuter. Rige finns det i huvudsak fyra olika sorters gnagare som påverkar oss människor. Om en väl ansedd kolumnist, i en av Sveriges största tidningar, yttrar sig. Efter massiv kritik ändrade Ramberg sitt inlägg till: Bruna råttor tittar . Klättrar gärna, vig, gräver sig sällan ner och finns sällan utomhus i Sverige. Råttor har tagit över några av Stockholms och Sveriges mest exklusiva adresser.

Problemet har exploderat i huvudstaden, anmälningarna ökar . Råttor kan prata med varandra, pipa, sjunga, skrika eller knastra med tänderna. Brunråttan trivdes i Sverige och började med att köra bort alla svartråttor som . Antalet råttor i Stockholms parker är nu så stort att de utgör en fara för. Stockholm får dispens: ”Råttor fara för folkhälsan”. Det var nästan 7år sedan som råttan spred digerdöden till Sverige.

I modern tid finns dock inga rapporterade fall av pestsmitta i Sverige.

Comments are closed.