Reflektera

Vad är reflektion och hur gör man när man reflekterar? Ett centralt syfte med reflektion är att utveckla sin kompetens ur sin egen vardag och börja förstå varför . Konstnärens motiv av svultna människor reflekterar hans egen hungersnöd.

För att kunna utveckla förmågan att reflektera och skriva reflekterande texter kan man behöva stöd på vägen. Genomtänkta och välformulerade frågor som . Jag har fått som en uppgift att reflektera till en text. Men jag är lite tveksam på hur man gör det.

Utrymme för reflektion är ofta nyckeln som mitt i det höga tempot hjälper oss hitta rätt väg i livet och som tar oss till de verkligt kreativa. Vad innebär det när man reflekterar över något? Enligt Norstedts svenska ordbok betyder ordet reflektera tänka igenom. Ida Bjurvald skrev sitt examensarbete om reflektion i förskolan.

Hon har hjälpt oss förklara begreppet reflektion i en lightversion. Engelsk översättning av ‘reflektera’ – svenskt-engelskt lexikon. Fler engelska översättningar av: reflektera över. Reflektera betyder ungefär detsamma som avspegla. Reflexion, även reflektion, är en abrupt ändring av riktningen för en vågfront på en yta mellan två olika media så att vågfronten går tillbaka i det medium den kom . Ibland behöver vi stanna upp för att kunna komma vidare.

Tänka och känna efter hur det är och hur vi kan skapa en hållbar eller ännu bättre tillvaro. Engelsk översättning av ‘reflektera över’ – svenskt-engelskt lexikon. Du skall skriftligt reflektera över händelser och situationer med fokus på matematik i vardagen.

Detta kommer att bidra till din kompetenshöjning i och om . Reflektioner har en bekräftande funktion. Det blir tydligt för personen att samtalsledaren lyssnar och är uppmärksam när samtalsledaren återger något personen . Ta dig en stund för reflektion av allt du lär dig och möter varje dag. Genom varje dag i livet så finns händelser, situationer som kommer i din väg som du kan . Professionella lärare utvecklar förståelse för undervisningen genom att reflektera över sitt handlande i klassrummet.

Med denna grundtanke har Pernilla Nilsson, . Stefan Axelsson och Pernilla Petrelius Karlberg är programledare för SSE IFL och de menar att reflektion faktiskt kan göra oss klokare.

Comments are closed.