Reflekterande text

Att skriva reflekterande texter kan vara något av en utmaning. När man ska börja skriva reflektioner blir de ofta, åtminstone inledningsvis, snarare beskrivande . Då har texten fått dig att reflektera över din egen situation och ditt eget liv.

Hej, Jag har läst om reflekterande text mycket men hittade inget exempel för reflekterande text på nätet! Kurs: HY513G Examensarbete i hypermedievetenskap hp C-nivå. När du nu läst texten så här långt så har du redan hunnit reflektera.

Du ska skriva en text utifrån diskussionerna i grupp bottnade ur text, filmklipp och bild.

Under studietiden kommer du att behöva skriva olika typer av texter med. Oavsett om texterna ska vara argumenterande, reflekterande eller utredande bör . Du väljer ett av ämnena som tas upp under dessa workshopar och skriver en fördjupningsuppgift som utgörs av en reflekterande text (ca 2-A4-sidor) kopplat till . Uppsatser om EXEMPEL På EN REFLEKTERANDE TEXT. Sök bland över 300uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.

Eleverna tränar på att ställa frågor till texten. Varje elev väljer valfri textdel som de skriver en kort reflekterande text om. Seminariet bygger på att du skriver en reflekterande text baserad på de självskattningsformulär som du har fyllt i inför mentorssamtalen sedan termin på . REFLEKTERANDE TEXT TILL PEDAGOGISK PORTFÖLJ.

Denna text utgör, som titeln antyder, endast en del av min pedagogiska portfölj. När du utvärderar och kommenterar deltagarnas reflekterande texter, kom ihåg att ditt mål är att uppmuntra deltagarna att skriva mer, . Den här övningen går ut på att ni ska skriva en reflekterande text. Du skriver i Word och sparar texten på på din egen dator (Y:).

Förmåga att i en skriven text förmedla en historisk och teoretisk referensram inom. Upptäck dessa och många fler artiklar hos Bershka med nya varor varje vecka. Det är alltså fråga om en text (skriven på ett lättfattligt språk) som är mer reflekterande och friare till formen än ett referat. Innehållet i en essä ska vara baserad på . Piaget (1982) beskriver fyra olika steg i en reflekterande process: 1. Följandet arbete är en reflekterande text som handlar om hur jag skapade ett verktyg för att balansera det rundbaserade . Photoshop för att skapa egna text utsmyckningar såsom reflekterande text. När två veckor har gått och du har skrivit din dagbok ska du läsa igenom det du skrivit och reflektera över saker du kan förändra i din vardag . Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.

Dessutom den enda marknadsplatsen för digitalt studiematerial. Köp Reflekterande läsning och skrivning av Gunilla Molloy hos Bokus. Du är inbjuden till följande händelse av: Beskrivning: inlämning reflekterande text.

Comments are closed.