Reflektion mall i förskolan

Det började för ca tio år sedan med att Karlberg förskolor ville ha ett sätt att prata. När Karin gjorde mallar för reflektionsmötena med färdiga . När det gäller de yngsta får vi bredda vår förståelse för reflektionen, eller.

Idag skulle jag dock vilja skriva lite om ett och tvååringarna och deras möjligheter till reflektion och delande i förskolan. Utveckling i förskolan heter bloggen ni ska kika på. Jag har också börjat reflektera med barnen i grupp och filma det. Samtala, inspirera, dela erfarenhet och kunnande med varandra observation – dokumentation – reflektion .

Här reflekterar min arbetskamrat tillsammans med ett par barn. Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringarna i förskolans läroplan, . Den pedagogiska dokumentationen ska vara tillgänglig och användas i det vardagliga arbetet i förskolan där barn och pedagoger kan reflektera över lärandet . Med en projektpärm kan man samla all dokumentation av olika pågående projekt samt barnens reflektioner som de har gjort i bild. Förskolan ska följa barnets utveckling och lärande utan att bedöma utifrån.

Reflektion över sin barnsyn, det kompetenta barnet,. Förskolans mall för Analys av Utvärdering. Hur skapade vi i verksamheten förutsättningar för baren att utvecklas mot detta mål?

I rapporten konstaterar Skolinspektionen att samtliga förskolor i. Många efterlyser redskap – exempelvis en mall så man vet vad man ska dokumentera. Dokumentationen blir inte pedagogisk förrän vi reflekterar över den. Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, förskola, uppföljning, utvärdering och utveckling.

Förskolan Trollets Verksamhetsidé och vår årliga. Dokumentationen används för att utveckla och kvalitetssäkra förskolans. I förskolan så jobbar vi mycket med och utifrån pedagogiska dokumentationer och ofta så. Vilken innebörd kan läggas i begreppet reflektion på förskolan?

Vissa förskolor har mallar som de använder när de reflekterar, andra. Gör därefter en mall för observation (se förslag ovan) Testa gärna mallen. Det blir underlag för analys och reflektion, se vidare under Steg i .