Regler flaggning

Med flaggning menas förande av flagga (på fast flaggstång) enligt sedvänja och fastställda regler. Flaggning är en internationell företeelse och principerna för . Tider_för_flaggning_efter_landCachadLiknandeI Sverige finns inga allmänna regler om tider för flaggning.

Enskilda personer, företag och föreningar får själv bestämma på vilka tider man vill flagga. CachadLiknandeRegler för när en flagga skall hissas och halas skiljer sig något åt från olika länder, men den allmänna principen är att flaggan endast skall vara hissad då det är . Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – när köp eller försäljning av aktier eller andra. Prenumerera på FI:s förslag till nya regler.

En beskrivning av det här resultatet är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots. Bestyrelsen för Svenska flaggans dag gav ut rekommendationer som man bör följa och som grundar sig på försvarets bestämmelser, lång . Regler för flaggning på kommunala byggnader i. Efter beslut av vederbörande nämndsordförande eller förvaltningschef sker flaggning på övriga. Men det var 19som fasta regler för flaggans proportioner och. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2007-11-§ 2ska flaggning ske enligt följande i Ulricehamns kommun.

Vilka regler gäller för flaggor och flaggning i Sverige. Läs om flaggregler och hur du hanterar svenska flaggan.

Comments are closed.