Regnbågens gudinna

Iris är i den grekiska mytologin gudarnas budbärarinna och regnbågens gudinna, enligt Hesiodos. Iris tillhör Okeanos generation och hade Thaumas till far och . Iris är gudinnan Heras personliga budbärare.

Iris kopplas samman med regnbågen, som sägs vara spår på himlen efter hennes blixtsnabba framfart. Dotter till titanerna Thaumas och Elektra som blev regnbågens gudinna och gudarnas, särskilt Heras, budbärare till människorna. Kärleksguden Eros var Ares son med gudinnan Afrodite.

Regnbågens gudinna, gudarnas budbärare, personifikation av regnbågen.

Gudinna, Grekisk gudom, Regnbågens gudinna och gudarnas budbärare. Egyptisk gudom, Gudinna, Dagens gudinna i Egyptisk mytologi. Gudinna, Grekisk gudom, Fredsgudinnan i den grekiska mytologin.

Gudinna, Grekisk gudom, Regnbågens gudinna . Iris är regnbågens gudinna och är ansvarig för Iris meddelanden. Regnbågens gudinna samt Zeus och Heras budbärare, till skillnad från Hermes, som ju var alla gudars budbärare. Hennes mor Demeter, som var jordbrukets och odlandets gudinna, blev så ledsen.

Iris kopplas samman med regnbågen, som sägs vara spår på himlen efter . Iris var regnbågens gudinna och dotter till titanen Thaumas och nymfen Elektra.

Hon var också Zeus och (speciellt) Heras budbärare och liksom Hermes var hon . Iris är ett grekiskt namn, identiskt med ordet iris ‘regnbåge’. I den grekiska mytologin är Iris regnbågens gudinna. Butch här är son till Iris, regnbågens gudinna. HEKATE Magins och korsvägarnas gudinna, kontrollerar diset.

IRIS Regnbågens gudinna och budbärare åt gudarna. HIMMELSK BRONS En sällsynt metall som dödar monster HYPERBORÉER Fredliga jättar i norr ICHOR De odödligas gyllene blod IRIS Regnbågens gudinna . O Iris, regnbågens gudinna”, viskade jag. Döpt efter den grekiska gudinnan som färdades över himlen med vindens hastighet. Iris – ditt namn betyder att du är gudarnas budbärarinna och regnbågens gudinna. Du är regnbågen som åt mig förbinder jorden med himmelen.

Regnbågens gudinna hade också till uppgift att förse regnmolnen med vatten. Den jungfruliga Iris be-skrivs i den grekiska mytologin som en regnbågens gudinna som far över himlen med påbud till jorden från Zeus på Olympen.

Comments are closed.