Resistens

Resistens betyder motståndskraft och syftar oftast på levande organismers förmåga att överleva påfrestningar. Exempelvis kan bakterier bli resistenta mot . Sedan dess har antibiotika använts mycket. Med tiden har många bakterier utvecklat resistens, motståndskraft mot antibiotika.

Antibiotika kan delas in i två olika typer. Antibiotika med smalt spektrum har effekt på några få typer av bakterier medan . Klebsiella pneumoniae med resistens mot flera typer av antibiotika, bland annat beta-laktamantibiotika och Klebsiella pneumoniae med . Larm om resistenta bakterier kommer i ökande takt. En ökad resistens påverkar hela sjukvården och framför allt kommer de svårast . Att en organism blir resistent mot ett bekämpningsmedel innebär att organismen har en förmåga att överleva en bekämpning . Resistens mot antibiotika – den tysta epidemin. I och med att antibiotikaresistens har utvecklats till ett allt större globalt problem, minskar . När en organism sägs vara resistent mot något så är den motståndskraftig eller okänslig mot till exempel gifter, sjukdomar och . APC(aktiverad protein C)-resistens (kan ersättas av FV-genotyp, se nedan); Protein C; Protein S; Antitrombin; Faktor V-Leiden mutation . Lokaliserad svullnad eller knöl i huvudregionen.

Definition Ärftlig defekt som gör att blodets koagulationsförmåga ökar. Finns i heterozygot forIndividen har anlag för APC- resistens (APC-r) från ena f. Definition Skrotal resistens som upptäcks antingen av patienten själv (oftast) eller vid rutinundersökning av skrotum. Patientinformation APC-resistens (mutation i faktor V-genen). Det kan finnas många olika orsaker bakom uppkomsten av en blodpropp.

Resistens betyder motståndskraft och förmodligen finns det enormt många olika resistensegenskaper bland jordens alla bakterier. Varför utvecklar ogräsen resistens mot ogräsmedlen? Det finns normalt ofta enstaka individer, dvs enstaka ogräs inom en viss art, . Vi måste föra en ständig kamp för att skydda våra viktigaste värden, skriver Georg Klein om sin bok Resistens och fortsätter: Vilka är de?