Riktlinjer tillgänglighet webb

De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Webben ger stora möjligheter att tillhandahålla information och tjänster utan att. Därmed bidrar tillgänglighet till ökad effektivitet för både den som .

En grundläggande princip i webbriktlinjerna är tillgänglighet. Den övergripande rekommendationen är att utgå från WCAG 2. En av de viktigaste rollerna för Web Accessibility Initiative (WAI) är att utveckla riktlinjer och metoder som gör program och webbplatser tillgängliga. Dessutom finns generella riktlinjer och förordningar både inom landet och.

Den internationella standard för webbtillgänglighet som de allra flesta lagar pekar . Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren (pdf, MB, öppnas i nytt fönster). ETU testar och tar fram förslag på åtgärder för maximal tillgänglighet på webben. På deras webbplats kan du ladda ner riktlinjer och få rekommendationer på . Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2. I Sverige har WAI:s riktlinjer tolkats av Verva i Vägledningen för 24-timmarswebben.

Denna reglerar hur statliga myndigheter ska arbeta med tillgänglighet och . Information om tillgänglighet på webben vid Göteborgs universitet. World Wide Web Consortium, W3C, har sedan 19gett ut två dokument som styr riktlinjer för tillgänglighet: Web Content Accessibility .

SRF åtar sig inte att testa dina webbsidor. Samlade riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. En europeisk standard som inkluderar webbtillgänglighet baserad på de riktlinjerna håller på att utvecklas inom ”Europeiska kommissionens mandat 376” och . En viktig del i alla webbprojekt är innehållsarbetet. Precis som tillgänglighetsriktlinjerna WCAG 2. Alla EU-institutioners webbplatser ska följa internationella riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll.

Det betyder att text, bild och ljud ska vara i ett format som gör att . Hoppa till Bekanta dig med aktuella, allmänt accepterade tillgänglighetsriktlinjer. Riktlinjer om tillgänglighet kan ge råd om allt i från kontrast på textfärg och bakgrun. Norsk tillgänglighet på webben – inte bra trots ny lag.

Du hittar även enkla sätt att testa hur tillgänglig din webbplats är och förslag på vidareläsning bland E-delegationens riktlinjer för tillgänglighet som bygger på de . Grundförutsättningar för digital tillgänglighet Utveckla i första hand för webb, använd.

Comments are closed.