Rullstol bredd dörröppning

Dörrbredd: En dörr ska vara så bred att de människor som behöver störst svängrum. Vi tänkte använda befintliga gamla dörrar för badrumsdörr men. Hustrun jobbar inom hemvården och pratar rullstolsbredd ca 60-cm.

Det behövs också breda dörrar, så att en rullstol verkligen kommer fram utan att fastna. En dörr ska därför vara minst åttio centimeter bred och så placerad att . Inomhusmiljö: trösklar mindre än centimeter, dörrbredd minst centimeter,. Gångvägens bredd ska vara tillräcklig för att man ska kunna mötas. En dörr med karmyttermåttet Kfår i regel ett fritt öppningsmått på. Till exempel krav på dörrbredd och manöverutrymme vid dörr behöver inte uppfyllas för små toalettrum som inte kan användas av personer i rullstol.

Vid bedömningen togs hänsyn till att de boende i servicehuset skulle kunna passera dörröppningen i rullstol och att rullstolar med en bredd av m blev allt . Gångväg bör vara minst m bred och ej ha. Ramp bör ej sluta närmare dörr än vad som fram-. Den behöver vara tillräckligt bred (meter) och väl belyst.

Om du vill ersätta en befintlig dörr kan valmöjligheterna vara begränsade, men.

Comments are closed.