Ryfors vandringsled

Leden omfattar bl a Ryfors bruk, Ryfors Gammelskog, Ryfors engelska park och Sveriges äldsta golfbana. Strax väster om Mullsjö tätort finns naturreservatet Ryfors Gammelskog. En km lång vandringsled tar dig genom en härlig blandning av . Detta för att tillgängliggöra stigen fram till Pinnabron för rullstolsbundna.

Leden har har även att försets med informativa skyltar rörande Ryfors bruk och den . Leden går i hela dess sträckning på den gamla bruksfastigheten Ryfors med . Ett naturreservat, vid infarten till Ryfors, av urskogskaraktär där stor del av beståndet är över 3år. Här trivs såväl fåglar som insekter och . Ryfors Gammelskog med sin närmare 4år gammla och helt orörda barrskog och Gyljerydsmon där Trollsjön ligger vackert inbäddad i molandskapet är några . Tjustleden är en vandringsled som slingrar sig genom hela Västerviks kommun. I Ryfors finns Engelska Villan där du kan övernatta och äta. Mullsjös tidiga historia till modern tid. Ryfors Gammelskog med sin närmare 4år gamm.

Ryfors Gammelskog bjuder på unika naturupplevelser i en urskogslik barrskog. Bruksegendomen Ryfors växte fram under 1700-talet.

Comments are closed.