Säga upp boendeparkering göteborg

Du betalar avgiften för boendeparkering varje månad i efterskott, antingen med faktura eller via autogiro. Betalningen av tillståndet ska ha kommit in till . Med boendeparkering kan du mot en fast avgift få parkera inom ett givet område. Om du vill att tillståndet skall sluta att gälla måste du säga upp det. Kostar det något att säga upp sin parkering? Har du rätt till boendeparkering på din adress?

Det är inte självklart att du har rätt till boendeparkering även om du bor i staden.

Göteborg, och har eget fordon men en annan. Göteborgs Stads Parkerings Ab Box 717 43 Göteborg, 031-7Fler kontaktuppgifter. Beställa ny parkeringsdekal; Byta taxa för boendeparkering; Säga upp parkeringstillstånd; Ändra kontaktuppgifter.

Boendeparkering finns främst i centrala delar av stan och ger dig möjlighet att parkera på gatan inom det område där du bor. Göteborg Varken majoritet eller opposition i trafiknämnden tror på. Men någon generell höjning av priserna för boendeparkering längs. Surast bäst när lokala ekoöl gjorde upp i test.

Göteborg Dubbelt så dyrt med boendeparkering.

Man kan säga att med boendeparkeringarna så har vi dumpat.