Seriekopplade lampor vilken lyser starkast

Elevexperimenten kan inledas med en diagnos i vilken eleverna förutsäger hur starkt lamporna i figurerna nedan lyser relativt varandra. Jag fick som uppgift att först seriekoppla två lampor, och sedan parallellkoppla en lampa ur dem. Den som är parallellkopplad lyser starkast, .

Ju klarare lampan lyser, desto starkare är den ström som går genom lampan. Seriekopplade lampor uppvisar ett större motstånd mot strömmen än en enda . Båda lamporna lyser lika mycket i förhållande till varandra och eftersom batteriets. Kretsen får den spänning som det starkaste batteriet har.

På så sätt kommer kretsen att bestå under en längre tid än om batterierna varit seriekopplade. Seriekoppling och parallellkoppling av lampor. Man kan koppla ihop batterier, lampor och andra saker i seriekoppling eller.

I en parallellkoppling så lyser två eller fler lampor starkare än i seriekoppling . Strömmen genom lampan (och därmed genom den seriekopplade resistorn) är. Vill du ändra hur en lampa lyser vid konstant spänning får du byta lampa. I vilket läge (paralell- eller seriekoppling) får vi den högsta strömmen genom lamporna?

CachadLiknandeI vilken riktning säger vi att strömmen har i en krets? Vilken eller vilka lampor lyser starkast om du trycker på ström- brytare 2?

Vilken lampa lyser starkast, om det är samma. När trådarna är seriekopplade går samma ström genom. I det första fallet, seriekoppling, finns det bara en väg för strömmen att gå, och det blir.

Spänningen över varje lampa blir liten eftersom de är så pass många. Kan du få lampan att lysa om du använder en järntråd och en slad istället för två sladdar? Vilken krets drar mest ström, en där två lika glödlampor är seriekopplade.

W, och ansluter dessa seriekopplade lampor till nätet, vilken lyser starkast? Två batterier och en lampa i samma strömkrets. I en elektrisk krets med lampa och batteri lyser lampan med en viss styrka. Det har kommit en del kul kommentarer till problemet i . Vad vinner man på att seriekoppla batterier? Hur ska man koppla in batterier om man vill att en lampa ska lysa tre gånger så lång tid som.

Vilken eller vilka lampor lyser starkast? När till exempel en lampa lyser kommer den elektriska energin som passerar den i. Denna ska seriekopplas med kretsen på grund av att all ström som går . Vilka lampor lyser när du trycker på strömbrytaren? Hypotes: Resultat: Vilken lampa lyser starkast? Hypotes: Resultat: Vilka lampor är seriekopplade och vilka .