Skorsten regler boverket

Boverkets regler om brandskydd är inte retroaktiva, så du behöver. För att minska riskerna för personskador och bränder finns i Boverkets Byggregler BBR funktionskrav som ska uppfyllas. Dessa krav är endast minimikrav, vilket . Vad finns det för regler kring skorstenshöjd?

Avgörande för hur hög skorstenen ska vara är den förhärskande vindriktningen. Bygglov krävs sällan vid installa- tion av eldstad eller skorsten. Från juli gäller nya regler om skorstenens höjd.

Avstånd till brännbart, skorsten – innerdörr. Kaminer och kakelugnar › frågor och svar om din skorstenCachadLiknande Betyg: – ‎rösteraug. Enligt Boverket så bör skorstenen dels vara minst meter över.

CE-märkta eldstäder så är det fortfarande Boverkets Byggregler som . Ofta får jag frågor på hur högt över nock en skorsten måste löpa för att. Det är viktigt att man följer de regler som finns BBR för er installation . Boverkets Byggregler har, det vill säga funktionskrav med förslag till lämplig verifiering i allmänt råd. Avstånd från uppstigningsställe till skorsten mer än m. Del 1: Skorstenar för ej rumsförslutna eldstäder.

Comments are closed.