Smältpunkt koppar

Koppar (latinskt namn, Cuprum) är ett rödaktigt, halvädelt metalliskt grundämne, tillhörande myntmetallerna. Koppar kan likt ädelmetallerna ibland förekomma metalliskt i naturen och är den första . MässingCachadLiknandeVanligast är att mässing består av koppar och zink och kan såväl gjutas.

Mässingen har låg smältpunkt och går lätt att smälta om och återanvända. Koppar är känt från slutet av stenåldern. I en vanlig lägereld blir temperaturen maximalt 7grader. Smälter man silver (ca 1c lägre smältpunkt än koppar) och däri lägger koppar, så kommer koppar att legera sig med silvret för att försöka få .

Rödgods innehåller, utöver koppar, upp till tenn, upp till zink, upp till bly och upp till . Koppar tillhör ämnesklassen övergångsmetaller. Tecken: Cu Kokpunkt: 25℃ Smältpunkt: 108℃ Engelska: Copper. Kemisk beteckning: Au, densitet 13 smältpunkt 1064Cº. Kemisk beteckning: Cu densitet 9 smältpunkt 1083C. Koppar är på grund av sin höga diffusionstäthet ett idealt material i detta.

Tillhör första gruppen i periodiska systemet, med ordningstal 2 smältpunkt 1. Då koppar är en eftertraktad råvara återvinns den i mycket hög gra. Bolidens produktion av koppar uppgår till cirka 30ton om året.