Speglande reflektion

Reflexion av ljus kan vara en spegling (regelbunden reflexion) eller en diffus. En spegel är ett vanligt exempel på ett reflekterande föremål och består av en . När de blir en diffus reflektion så blir inte ljusstrålarna parallella, eller.

När de dock blir en speglande reflektion så går alla ljusstrålar parallellt. Då ljus träffar en yta kommer en del av det att kastas tillbaka, det vill . Resultat: När ljuset reflekterades i den konvexa spegeln spreds ljusstrålarna utåt . Vad är skillnaden mellan speglande och diffus reflexion? Diffus reflektion är när ett ljus kommer från en ljus källa så reflekterar den mot . En liten demo av hur en plan spegel reflekterar ljus.

Reflektionen bestäms också av det avstånd som ljudvågen har rört sig över. Diffus reflektion sker på en skrovlig yta, och ljusstrålarna flyger iväg åt lite olika håll. En blank sked är som en spegel, fast böjd.

Eftersom ytan är helt blank, ger den regelbunden reflektion — en spegelbild. Men eftersom den är böj så reflekteras .