Stålspik betong

Stålspik som finns i längderna och mm. Elförzinkade stålspikar för infästning i betong, tegel och puts. Beror på hur hård betong man har i väggarna.

Slagspik eller härdad Stålspik används för infästning i betong. Vid spikning i betong skall spiken tränga in minst 15-mm för att få . Lätta föremål kan du hänga upp med betongkrokar, tre eller fyra små stålspikar slås in i betongväggen.

Man kan också använda stålspik i betong och tegel. Till infästning av trä på underlag av stål och betong . Härdad stålspik av högvärdigt kolstål för infästning av hårda-PVS lister, trälister mm. Lätt och balanserat verktyg med plastrullbandning à 1spik per rulle.