Stockholms tunnelbana

Stockholms tunnelbana är ett 1kilometer långt tunnelbanesystem som betjänar Stockholm med förorter. Antalet stationer i bruk är 10 fördelade på de tre . Tidtabeller, prislistor och nyheter för resande med lokaltrafiken i Stockholm.

Tunnelbana karta med avgångstider för tunnelbanan i Stockholm. Hitta enkelt i tunnelbanan med denna vektorbaserade linjekarta. CachadStockholms tunnelbana invigdes 19på sträckan Slussen – Hökarängen. Sträckan under Södermalm invigdes redan på 1930-talet som spårväg i tunnel, men .

T-banan i Stockholm är den enda tunnelbanan i Sverige, och över 1km långt som system i sin helhet. Detta för att man med hjälp av t-banan ska kunna nå . Den november 20tog MTR över helhetsansvaret för planering, drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på uppdrag av . Tunnelbanan – snabb, säker och miljövänlig. Katarina kyrka i Stockholm för att samla in medel till Minds viktiga arbete för psykisk hälsa och förebyggande av . När fler människor väljer att bo och vistas i Stockholm ökar behovet av fler bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik.

Stockholms tunnelbana invigdes den oktober 19i och med att sträckan Slussen – Hökarängen öppnades för trafik.

Comments are closed.