Svart sork

Vattensorken har svart eller brun päls och lång utdragen svans. Man ser tydligt på gångarna att det varit en sork, eftersom gångarna är stående ovala utan . Vattensorken har svart eller brun päls och långutdragen svans.

Sorkar är gnagare som uteslutande lever av växter och växtdelar. Sorkar kan ibland skapa problem för oss människor då de förstör i trädgårdar. Våra katter tar mycket skogsmöss, sork, mullvadar, t o m någon råtta någon gång men alla har varit i olika nyanser av brungrå, aldrig svarta.

SorkarCachadLiknandeDet finns flera olika sorters sorkar, exempelvis ängssorkar och åkersorkar.

Sorkarna varierar betydligt i storlek; de flesta arter som förekommer i Sverige är . Vattensork (Arvicola amphibius) är en art i underfamiljen sorkar. Information om sorkar och hur man bekämpar sorkar i trädgården. Pälsens färg varierar från brunt till svart och det är vanligt att man tror man sett en råtta när .

På de här sidorna kan du läsa om några vanliga arter av råttor, möss, sorkar, näbbmöss och fladdermöss. Försök lista ut om det är sork eller mullvad. Därför är det svårt att röka ut även denna objudna gäst. Det finns många olika arter av sork i Sverige. Vid sorkår kan de gå hårt åt skogsplanteringar.

Lätt att känna igen på sin brokiga färg i gult, svart och rostbrunt. Trädgårdsägarens mardröMullvadar och sorkar och deras efterlämnade . Christian Wedin och Stefan Hage som bidrog med fina bilder på sork. Svarta och ljust rostfärgade individer har en buksida som är nästan lika mörk som . Vattensorken är stor, mörk, nästan svart och har lång svans för att vara sork. Färgen kan dock variera, från brun till svart, och svansen är lång för att tillhöra en sork.

Mullsork och jordråtta har den kallats eftersom den också uppträder . Sork har varit den värsta skadegöraren i Puttmyra skogsträdgård och att. Marktäckning och sork är i regel en dålig kombination, särskilt svart .

Comments are closed.