Svartratta i sverige

Hoppa till Förekomst i Sverige – Svartråttan kategoriseras som utdöd i Sverige. Den fanns förr så långt norrut som Hälsingland och Ångermanland. CachadLiknandeLäs om svartråtta, vanliga problem med svartråttor.

Idag förekommer svartråttan endast sporadiskt i Sverige och då uteslutande i hamnstäder där den landat . Klättrar gärna, vig, gräver sig sällan ner och finns sällan utomhus i Sverige. Det är ingen tvekan om att vi måste försöka rädda svartråttan undan utrotning i Sverige. Länsvis förekomst för svartråtta Observationer i Sverige för svartråtta.

I Sverige omfattade artens utbredning södra och mellersta delarna upp till Hälsingland . De fanns i Sverige under medeltiden och bidrog då till att digerdöden eller. Den på sin tid mycket fruktade svartråttan är tillbaka i Sverige. Det var den som i mitten av 1300-talet medförde den pest som slog ut en . I Sverige är husmusen till övervägande del bunden till bebyggelse. Sommartid håller många till utomhus i omgivningarna men söker sig in på hösten. Under 1700-talet blev svartråttan mer sällsynt i Sverige för att helt försvinna under 1800-talet.

Svartråttan med sin tjocka svans och stora öron . Det finns totalt reproducerande vilda däggdjursarter i Sverige.

Två däggdjur har försvunnit från Sverige, nämligen vildrenen ca 18och . Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Avgående länspolismästare Carin Götblad fick en present som hon sent ska glömma. Svartråtta Rattus rattus (Linnaeus, 1758). Murinae; Släkte: Rattus; Art: Rattus rattus svartråtta. Rödlistestatus i Sverige: Nationellt utdöd (RE).

Définitions de Svartråtta, synonymes, antonymes, dérivés de Svartråtta,. Svartråttan trängdes i Sverige undan av brunråttan under 1700-talet och blev från och . Böjningar: svartråtta, svartråttan, svartråttor, svartråttorna. Svenska-Engelska: Vanliga fåglar i Sverige.

Den andra arten råtta som finns (har funnits) i Sverige heter svartråtta (Rattus rattus). Wolof vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Han konstaterar att det är en förmodad svartråtta. Arten är utdöd i Sverige, men säljs som söta tamråttor och kan finnas i hamnar.

Svartråtta Omkring 18fanns bara spridda rester kvari svartråttans utbredningsområde.