Tillverkningsomkostnader

Tillverkningsomkostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Tillverkningsomkostnad är en indirekt kostnad för tillverkning. Kostnader som normalt uppstår i eller kring själva produktionsprocessen.

Kan vara driftskost- nader för maskiner, löner till . Tillverkningsomkostnader (TO): Kan vara lokalkostnader, räntekostnader, energi och andra kostnader som kan vara svåra att fördela på tillverkade produkter . TO-pålägg) begrepp som används vid omkostnadsfördelning i samband med produktkalkylering. Via TO-pålägg belastas ett kalkylobjekt med sin andel av de .

Tillverkningsomkostnad TO (Manufactoring overhead), Tillverkningsomkostnader, ofta förkortade med TO, är en av kostnadsgrupperna som uppkommer vid en . Tillverkningsomkostnader totalt (under t ex år):. Tillverkningsomkostnader (TO) kostnad för förmän och produktionsledning, kapitalkostnader för maskin och anläggning (avskrivning och räntekostnader), . Speciella direkta tillverkningsomkostnader,. Tillverkningsomkostnader är de kostnader som kan hänföras till, eller omkring, produktionen, exempelvis avskrivningar på maskiner. Tillverkningsomkostnader tillverkningsprocessen. Försäljningsomkostnader marknadsföring försäljning.

Administrationsomkostnader administration VDs lön. Kostnader är förknippade med framställningen av produkterna som ett företag tillverkar.

Dessa kostnader fördelas schablonmässigt. Speciella direkta tillverkningskostnader. Tillverkningsomkostnader (TO) – viss procent av dL.

Materialomkostnader (MO) – viss procent av . En tillverkningsmiljö har bara räkningar material (BOM) och ingen information om routning kan beräkna tillverkning omkostnader som är . Här finner du definitioner av Tillverkningsomkostnader. Du kan även lägga till betydelsen av Tillverkningsomkostnader själv . Totala adm- och försäljningsomkostnader (fasta). Calamo:s kalkyl är tillverkningsomkostnader, materialomkostnader, administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader. Fördelningsbas för materialomkostnader är direkt material; för tillverkningsomkostnader direkt lön och för . Administrations- och försäljningsomkostnadspålägg:procent. Inte heller skäligt pålägg för tillverkningsomkostnader får ingå.

Direkta löner under installation och provdrift (1tim), tkr. Summa direkta tillverkningskostnader, 8tkr. Företagets omkostnader (indirekta kostnader) har man budgeterat enligt följande: Materialomkostnader (mo).

English, Swedish, Translation, human translation, automatic translation.

Comments are closed.