Underkörningsskydd lastbil

Särskilda krav på tung lastbil och tung buss konverterad för reducerade avgasutsläpp. Bakre underkörningsskydd på lastbil och släpvagn.

Lastbil och buss med totalvikt upp till 5kg. Dragande fordon (lastbil, buss, släpvagn) med totalvikt. VBG har ett komplett program av underkörningsskydd i aluminium och stål för lastbilar och släpfordon. Systemet av skyddsbalkar, fasta samt uppfällbara .

Sidoskydd 2är ett komplett system för montage på lastbilar och släpvagnar med totalvikt över ton. Systemet består av stegbara anodiserade profiler med . Underkörningsskyd främre och bakre Behövs endast på lastbil vars totalvikt överstiger ton. Skall vid påkörning av lastbilen om möjligt hindra att det . Punkt gäller för lastbil enligt texten, det blir inte tung terrängvagn bara för det. För att uppfylla UN ECE Rmåste lastbilar vara utrustade med ett. I detta dokument beskrivs Scanias bakre underkörningsskydd och hur det . En buss, en tung lastbil eller ett släpfordon med en totalvikt över ton, som stoppas för en flygande inspektion, ska inte kontrolleras.

I mars nästa år gäller nya EU-krav på lastbilars underkörningsskydd – de.

Det är otäcka bilder: En Ford Focus kör in i bakänden på en lastbil . VBG har ett komplett program av underkörningsskydd för lastbilar och släpfordon. Systemet av skyddsbalkar och gavelsatser är anpassat . Antingen ett hydrauliskt delbart underkörningsskydd eller så en dragstång som blir extremt låg då man släpper ner den för att ranschera. Här hittar ni Underkörningsskydd lastbil till Lb Scania från 1bildemonteringar. Checker (Other), Underkörningsskydd Lastbil. Checker Other Underkörningsskydd Lastbil Artikelnummer.

Välj det artikelnummer ni vill söka efter . Lastbilar med släp förorsakar i typfallet åtminstone två gånger så mycket. Nej, Aleksandra Krusper är inte rädd när hon möter en lastbil, trots att hon. Därmed utgör systemet ett viktigt tillägg till vårt kompletta program av provade och certifierade underkörningsskydd för lastbilar och släpfordon.

Denna del (Underkörningsskydd Lastbil till Scania Lastbil) är till salu via Lastbilstorget.