Unisont musik

Unisont kallas det när flera musiker spelar eller sjunger samma stämma – alltså att alla följer samma melodi i . För albumet av Céline Dion, se Unison (musikalbum). Ordet kör eller körverk kan också syfta på den musik som framförs av kören och. Det andra stycket, ”Waterfall” för femton musiker och sampler,. Att lära sig spela klarinetter unisont kan öppna många möjligheter i framtida musiksessioner med en vän som spelar också.

Europeiska tonsättare går ihop för att tala med en gemensam röst. Det är de europeiska organisationerna för tonsättare av filmmusik, .

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som. Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.