Utformning av vilorum

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning . Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning. Vilorum är ett uttryck som ofta förväxlas med vilrum. För att läsa om vilrum på arbetsplatsen klickar du här.

Från den april gäller nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning. Här samsas regler om vilrum, omklädningsrum och andra .

Det kan finnas regler om hur ett vilrum skall utformas. På större arbetsplatser skall viloplatsen finnas i ett särskilt vilrum, alltså ett rum som i praktiken enbart är . Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbetsplatsens utformning. Svar: I föreskrifter från Arbetsmiljöverket ”Arbetsplatsens utformning” (AFS 2009:02) finns det särskilda regler för vilrum.

Enligt föreskrifterna ska det finnas ett . Följande krav på mottagningslokalens utformning bedömer utredningen som rimliga.

Comments are closed.