Utrappa med vilplan

Tabellen nedan visar dig hur mycket plats trappan kräver. Eventuella vilplan ger ökad bekvämlighet. Se exempel på raka trappor Se exempel på vilplanstrappor L-Trappor.

L-trappor kan också produceras med vilplan. En U-trappa bör vara 5cm lång, till exempel 1+ 1+ 1cm. Utrymmet är för litet till att göra en trappa med två raka löp och ett vilplan, men att göra en U-trappa med svängda steg räcker utrymmet gott och . Sida 3inläggjan 2011Trappa inomhus – Köpa billig eller bygga själv.

U- trappor finns så väl med med eller utan vilplan. En U-trappa är en bra lösning när utrymmet är begränsat. U-trappan ger också en säkerhet genom att fallhöjden blir halverad. Här i ”TRAPPFABRIKENS MÄTGUIDE” får Du vägledning i hur Du mäter det tänkta.

Rak trappa, L-formad eller U-forma med eller utan vilplan, är de vanliga . Frihöjd Minsta höjd över trappan mätt lodrätt i gånglinjen. L-trappa, L-trappa med vilplan, U-trappa, U-trappa med vilplan, Spiraltrappa. Vad behöver man tänka på när man ska välja trappa inomhus?

Trappor benäms ofta efter formen, t ex rak trappa, U-, L- eller S-formad trappa. Trappor med fler än steg bör utformas med vilplan. Ett vilplan kompletterar och ökar säkerheten, men det kräver lite mer utrymme. U-trappan är den minst utrymmeskrävande av alla trapptyper.

U-trappa är en trappa med svängar så att den ser ut som ett u sett uppifrån. U trappan passar om man inte vill att trappan skall ta så mycket utrymme. Vilplanets bredd bör vara minst densamma som trapploppets. Halvcirkelmetoden lämpar sig bättre vid utslagning av en U-trappa en.

Alla bilder nedan visar vänstersvängda trappor. Bilden visar en trappa av U-typ med vilplan. Plansteg, räckesöverliggare och ledstänger är utförda i massiv oljad ek.

För att vi ska kunna lämna en offert på din önskade trappa, behöver vi lite information. Rak enloppstrappa, Rak tvåloppstrappa med vilplan, Vinklad tvåloppstrappa med vilplan, Vinklad enloppstrappa, S-formad enloppstrappa och U-formad .

Comments are closed.