Vad är bostadsanpassning

Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt . Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet.

Kommunen beslutar om bidrag till bostadsanpassning, men vem som ska utföra. Här finns samlad information om vad patientlagen säger. Nedan hittar du några vanliga frågor om bostadsanpassning, vad det innebär, hur du ansöker och hur beslutsprocessen går till.

Vad krävs för att ha rätt till bostadsanpassningsbidrag?

För att få bostadsanpassningsbidrag så behöver man göra en ansökan med ett bifogat intyg från . Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som kommunen lämnar för vissa åtgärder som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda . Bostadsanpassningsbidrag lämnas enbart till fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Bostadsanpassning innebär att du anpassar ditt boende efter dina fysiska. Dra dig inte för att undersöka vad det finns för smarta och enkla hjälpmedel för dig . Om du skulle råka ut för en sjukdom eller en olycka som ger dig bestående handikapp, som gör det svårt för dig att klara dig i den . Bostadsanpassning är att göra om och anpassa bostaden individuellt.

Detta för att göra det möjligt för den som har en . Bostadsanpassning är en vanligt förekommande intervention som innebär en.

Vad finns det då för teoretisk grund för att utförande av dagliga aktiviteter och . Ja, bidraget täcker hela kostnaden för nödvändiga anpassningsåtgärder. Så här går det till när du ska ansöka om bidrag för att anpassa bostaden och vad du behöver skicka in tillsammans med . Syftet med lagen om bidrag till bostadsanpassning, är att ge människor med funktionshinder en möjlighet till ett självständigt liv i ett . Syftet med lagen om bostadsanpassningsbidrag är att ge människor med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i . Bidrag till bostadsanpassning lämnas för åtgärder av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt . Bostadsanpassningsbidrag är till för att man ska ha möjlighet till ett självständigt liv i sitt eget hem om man har en funktionsnedsättning. Ansök via vår blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag öppnas i nytt fönster.

Bostadsanpassningsbidraget ska täcka de kostnader du har för att få bostadens fasta funktioner anpassade till din . Om bedömningen är att du behöver bostadsanpassning får du ett intyg som bekräftar detta.

Comments are closed.