Vad är en elektron

En elektron, historiskt även känd som megatron eller negatron, är en elementarpartikel med en negativ laddning (elementarladdning). Runt den positivt laddade atomkärnan rör sig ett antal elektroner med negativ laddning. För att atomen som helhet ska vara oladdad måste .

Den angivna massan som står där kallas elektronens vilomassa, och är massan då elektronen står still i förhållande till sitt eget . Elektronen är en elementarpartikel med negativ elektrisk laddning. En atom består av en positivt laddad atomkärna . Bär en negativ laddning, omloppsbanor en elektron en atom kärna och är bunden till den av .

Atomen består av en atomkärna i centrum med ett antal elektroner roterande runt. En atom har alltid lika många elektroner runt kärnan som protoner i kärnan. Det är den laddningsmängd som en elektron (negativ) har och samma som en proton (positiv) har. Elektronerna kan vandra mellan de olika skalen. Om en atom tar emot energi kan det innebära att en elektron hoppar ut till ett yttre skal.

En positron har exakt samma massa som en elektron men motsatt (positiv) elektrisk laddning. Förs de samman under rätt omständigheter, kommer de mycket . Om elektronen har högre energi än vad som krävs för att kompensera för . Så länge atomen har lika många protoner som elektroner är den neutral.

Atomnumret säger om hur många protoner det . Elektronens massa är endast 10-kg. Glöm inte att läsa vad det finns för skillnader mellan projekten! Atommodell; Atomnummer; Masstal; Isotoper; Elektronkonfiguration . Den enklaste atomen är väte, som endast innehåller en elektron och en proton. Men i denna lilla värld finns andra lagar än vad vi är vana vid: man kan bara . Enklaste Atomen, väte en isotop, har bara en proton och en elektron.

Vad är en atom som är elektriskt laddade? Nu ska vi försöka förklara vad som händer i experimentet ovan. När du gnider ballongen mot håret kommer elektroner i hårets atomer att ”skrapas av” och . De aktiva elektronerna är de tre i 4p-skalet, dvs stycken l=1. Jag undrar hur man kan på bästa sätt förklara vad ett valenselektroner är och vad är ett .

Comments are closed.