Vad är verbal kommunikation

Kommunikation kan delas upp på ett antal olika sätt, men talar man om kultur så kan den främst delas upp i två olika läger. Det finns auditiv kommunikation via tal, sång och ton och icke-verbal. MrPeterZierOm begreppet kommunikation har det skrivits många böcker!

Verbal betyder ju att man pratar, så all kommunikation som man använder utan att prata borde ju vara icke verbal dvs: kroppspråk, . Kroppsspråk eller ickeverbal kommunikation. De flesta emblems är inte naturgivna utan vi lär oss vad de betyder i hemmet, i skolan, i vår sociala miljö. Förhållandet mellan verbal och ickeverbal kommunikation.

Verbal kommunikation består inte bara av det vi säger och hör utan också av det vi skriver. Man har alltid frågat hur den andra mår och vad som är på gång. Vad innehåller begreppet icke verbal kommunikation?

Personer med autism har svårt för kommunikation såväl verbalt som icke-verbalt. Palilali består i upprepande av vad man själv sagt. Många definitioner inkluderar muntlig och skriftlig kommunikation, verbal och icke-verbal kommunikation, formell och informell kommunikation, .