Varför är månens yta täckt av kratrar

Om de har uppstått genom att kroppar har fallit ner på månens yta borde det finnas avlånga kratrar efter . Hoppa till Nedslagskratrar – Månens yta är täckt med nedslagskratrar som bildats då asteroider och kometer kolliderat med månen. CachadLiknandeVarför finns det så många kratrar på månen?

Därför att månen inte har någon atmosfär. Månen roterar precis som jorden gör fast i stället för att rotera runt solen roterar månen runt jorden. Andra berg bildades tillsammans med nedslagskratrarna. Resten av ytan är täckt av regolit, vilket är söndersmulad berggrund och månens alldeles .

Månens yta är till största delen täckt av nedslagskratrar. Förmodligen kratrarna orsakas av meteoriter. En moon kratern ser ut som en rund skål . Fråga om månen är i tilltagande eller avtagande.

Varför kan man inte se månens alla sidor från jorden? Månen och jorden ligger nästan lika nära solen. Månens yta är ungefär lika stor som världsdelen Afrika.

Månen är en död värl en stenklippa täckt av stendamm, grus och klippblock. De har kraschat med en sådan kraft att stora kratrar har bildats vid nerslaget.

När det är fullmåne ser månens yta annorlunda ut. Bara en liten del av månen syns för att månen har alltid samma sida mot jorden. På dagen kan temperaturen på Merkurius yta nå upp till 4grader, men på natten faller.

Därför är ytan täckt av kratrar precis som månens. Månen har träffats av stenregn som gjorde hål i månens yta. Kometer och meteoriter krockade med Merkurius yta när den bildades för ungefär miljarder år.

I en del av månens djupa kratrar så kan dock temperaturen vara så låg som. Luna som passerade 9km från månens yta . Planetens yta liknar månens, den är alltså täckt av kratrar. De kom till för 3-miljarder år sedan, då stora klippblock regnade ner på planeten.

Här finns också mängder av vatten, hela av jordytan täcks av vatten. Livsförhållandena på jorden beror också på samspelet mellan atmosfären (luften) och . Det bergiga höglandet som ser ljust ut från Jorden, och det lavatäckta. När Månen stelnade flöt den lätta anortositen upp till ytan och byggde upp bergstrakterna.

Så gott som alla ytor är täckta av det här reflekterande skiktet – månytan är helt. Lite större nedslag gräver ut kratrar, och bryter upp underliggande material i .

Comments are closed.