Varför kan vi se vatten

Vatten är genomskinligt, men ändå kan vi se det. Det är materia, alltså en sak man kan vidröra, drf ser vi det. Hade det inte varit på det sättet, skulle vi inte kunna se vattnet alls – precis som vi inte kan se luft – och fiskarna i en sjö skulle se ut som om de svävade i en grop .

Om bara vissa våglängder absorberas får vi ett genomskinligt men färgat. Hur kommer det sig att man kan se vatten fastän det är en genomskinlig vätska? Andra ämnen, som glas och vatten, kan ibland vara svåra att se trots att de faktiskt reflekterar ljus.

Förklara varför du kan se föremål runt omkring dig.

Vi kan se vatten trots att det är genomskinligt eftersom en del av det ljus som träffar vattnet . Vatten är livsviktigt för oss människor och utan vatten kan vi inte leva. Vad händer när parallella strålar träffar en konvex spegel? Ytspänningen är temperaturberoende och minskar vid högre temperatur (se figur).

Dessa två ovanliga egenskaper gör att vatten kan moderera jordens klimat. Vatten är basen för allt liv vi känner, men hur väl förstår vi denna viktiga vätska på. Svar på allt är ett community-baserat forum där medlemmar kan ställa frågor om.

Vi har samlat många år av kunskap och publicerar nu detta för alla att ta del av.

Comments are closed.