Wcag 2 0 nivå aa

Följ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2. AA, för att göra webbplatsen tillgänglig för alla. Nivåer av vägledning – Dessa gör det möjligt att använda WCAG 2. A (lägsta nivån), AA och AAA (högsta nivån). AA – Webbstrategi för allawebbstrategiforalla.

CachadLiknandemars 20- Sedan 20är det lagstiftat att en webbplats inte får lov att diskriminera någon med funktionsnedsättning, exempelvis blinda, döva, . Det lutar åt lagstiftning på tillgänglighetsområdet inom EU.

Det kanske kan vara på sin plats att fundera . Kriterierna är uppdelade i nivåer: A, AA, och AAA – där man kan . Det finns en standard för tillgänglighet, kallad WCAG, Web Content. Litet mer utmaning är det att nå ”AA”, då också prioritet 2-riktpunkterna skall klaras. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2. AA av den internationella standarden WCAG. Beskrivande rubriker och ledtexter (WCAG punkt .nivå AA) 9.

WCAG och tillgänglighet EU-kommissionens förslag till direktiv bygger på att utpekade tjänstetyper ska uppfylla kraven i WCAG 2. AA, kan ska-kravet också tolkas som att de tidigare uppdragen ska motsvara nivå AA av tillgänglighet i WCAG. Det finns en berättelse som beskriver visuella detaljer om videon. Lyssna Länken som följer är en översättning till svenska av.

Riktlinjerna har tre olika prioritetsnivåerna (A, AA och AAA), där A är högsta. Linköpings kommun följer riktlinjerna för WCAG 2. Punkten om att tillgänglighetsgranska (enligt WCAG nivå AA) har jag överlämnat till konsulterna, men allt annat från prestandabudgeten kommer jag själv att . Att en webbplats är tillgänglig innebär bland annat att webbplatsen uppfyller den internationella standarden WCAG 2. En tillgänglig webbplats uppfyller den internationella standarden WCAG 2. Strukturen är tydlig och överskådlig och texten lätt att läsa . Tillgänglighet är en grundläggande princip i webbriktlinjerna och rekommendationen är att utgå från WCAG 2. Den visuelle presentasjonen av tekst og bilder av tekst har et kontrastforhold på minst 4.