Wolfram resistivitet

Elektrisk resistivitet (även enbart resistivitet, eller specifikt motstånd) är en elektrisk materialegenskap. Elektriska ledare med hög ledningsförmåga har låg . Resistivitet, specifik resistans eller specifik modstand er en egenskab for elektrisk ledende materialer.

Volfram (W), på engelska tungsten, från svenskans tung sten, har den högsta. Volfram legerat med renium finns i trå rör och plåt. Resistivitet, symbol ρ (rho) tidligere kalt spesifikk elektrisk motstan.

Skillnaden mellan likspänning och växelspänning.

Tabell resistivitet, konduktivitet og temperaturkoeffisient:. Tabell kabeltverrsnitt: Normert kabeltverrsnitt. Chinatungsten Online ger volfram koppar kompositer legeringar tegel som . Koppar är en pseudo-legering av koppar och volfram, som är sammansatt av. Av koppar har högre densitet, högre hårdhet och högre resistivitet.

Elektrisk resistivitet (også kun resistivitet , eller specifik modstand) er en elektrisk materialeegenskab.

Comments are closed.